De geschiedenis van Issy L’Evêque gaat terug tot in de donkere tijden.

De regio is vaak bezocht door de prehistorische mannen, getuigen de vuurstenen achtergelaten door de jagers van Moustériens ( -25000 jaren geleden ).

  De eerste sporen gaan terug tot de VIIe eeuw voor Christus, het ijzeren tijdperk. De Celten hadden zich gevestigd op de Mont Dardon. Wij vinden belangrijke sporen van de Gallo Romaanse bezetting ( in het bijzonder de Gallo-Romaanse villa van hout van de buxusboom op meerdere hectaren op 2 km van het centrum van het dorpje ). In de IXe eeuw, vinden we de eerste sporen van het dorps centrum met een aanzienlijk kasteel, een oude vestigingplaats sterk verbonden aan de bisschop van Autun in de Xe eeuw. ( vandaar waarschijnlijk de naam Issy L’Evêque = Issy de Bisschop ), gesitueerd rondom en op de plaats waar nu de kerk is.

  Het dorp zal zich vanaf die tijd rondom de vestigingplaats steeds verder uitbreiden,maar het aanzicht van de vestiging is tot op heden bewaard gebleven. De toegangspoort, de pastorie en de toren van Luzy zij de laatste overblijfselen van deze eeuw.

  De grachten omringde de vestigingsplaats, deze heeft men definitief gedempt omstreeks 1650. Aan het begin van de XIe eeuw is men in het midden van de vestiging begonnen met de bouw van de Romaanse Kerk en deze is beëindigd in de XIIe eeuw, gezien zijn grote kan men vaststellen dat er sprake was van een behoorlijke bevolking.

Issy L’Evêque is meerdere malen bezet en geplunderd geweest.

  Aan het einde van de XIVe eeuw, in het jaar 1475 heeft een roversbende brand gesticht in het dorp, de vestiging is verbrand door het leger van de Koning. In de loop der eeuwen signaleert men een Benedictijns Klooster , een leprozenhuis en een katoenspinnerij.

  1789 is een belangrijke datum in de geschiedenis van het dorp. De pastoor en abt Jean-François Carion neemt de leiding van de derde stand. Hij stelt een wetboek op met 90 bepalingen, een soort mini-wetboek wat als ontwerp diende voor de kleine “ Replublique “ genaamd Issy-La-Montagne. Talrijken verhalen zijn aan zijn werk verbonden. Dit werd een zeer bewogen eeuw. Pastoor Carion werd beschuldigd van belediging van de staat, zijn hoofd werd gered bij de gratie van de tussenkomst van Robespierre en Mirabeau. De bevolking zijn hun pastoor lopend op klompen in Parijs gaan halen.

  Twee andere beroemde persoonlijkheden zijn in Issy L’Evêque geboren: Mevrouw De Genlis, geboren als Félicité du Crest, op 24 januari 1746 te Champcery, gemeente Issy L’Evêque, een literaire vrouw en gouvernante van de kinderen van de Baron d’Orléans. Bartélémi de Chassignieux, georen in 1481 te Chassignieux, gemeente Issy L’Evêque, raadsman van het parlement te Parijs in 1501en president van het parlement van de Provence in 1532.

  De laatste opvallende elementen van de geschiedenis van het dorp van 1789 tot op heden zijn: De aanleg van een spoorweg tussen Toulon en Bourbon, verloren gegaan tijdens de oorlog, de bouw van het kasteel Montrifaut tussen 1890 en 1900 en het mooie complex gemeentehuis-school eveneens gereed aan het einde van de XIXe eeuw.